ท่านกวนอู หรือ เทพเจ้ากวนอู ชื่อเสียงนี้ Admin มีความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนอย่างหนึ่งคือ ไม่มีท่านใด ที่ไม่รู้จักชื่อนี้ และยิ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบหรือติดตามวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊กด้วยแล้ว รับรองได้เลยว่า ชื่อนี้ ต้องเป็นอีกหนึ่งชื่อ ที่คุณมีความชื่นชอบ หรือมีความเลื่อมใสมากๆ ไม่แพ้บุคคลอื่นๆ ในวรรณกรรมเรื่องนี้อย่างแน่นอน

ในวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก กวนอูท่านนี้ เป็นผู้มีจริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเหนือกว่าผู้ใดในใต้หล้า จึงได้รับการยอมรับ การยกย่องสรรเสริญจากผู้คนทั่วผืนแผ่นดินจีน ทั้งจากผู้คนที่ท่านปกครอง หรือผู้คนในระดับแม่ทัพนายกองทั้งหลาย ตลอดจนพี่น้องร่วมสาบานอย่างเล่าปี่และเตียวหุยเอง หรือแม้แต่ ฝ่ายศัตรู ก๊กอื่นๆ รวมถึงโจโฉเอง ที่ครั้งหนึ่งยังถึงกับบ่นว่าน้อยใจว่าทำไมแม่ทัพนายกองของฝ่ายตนที่มีกำลังพลมากมายนั้น ไม่มีสักคนที่มีความซื่อสัตย์เทียมเท่ากับกวนอูเลย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้ทำให้ท่าน ได้ก้าวข้ามจากการเป็นสามัญชนคนธรรมดา ให้กลายมาเป็นเทพเจ้า กลายมาเป็นที่เคารถนับถือแก่บุคคลทั่วไปนั่นเอง

ผู้คนโดยทั่ว ๆ ไป จะเคารพบูชาเทพเจ้ากวนอู ด้วยความดีงาม 4 ประการ ซึ่งก็คือ ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเป็นคนมีคุณธรรม ความกตัญญูรู้คุณ  และความกล้าหาญชาญชัย

ส่วนในลัทธิเต๋า ก็ได้มีการยกย่องให้ท่านกวนอู เป็นเซียนแห่งความจงรักภักดี และพุทธสาสนาฝ่ายมหายานก็ยกย่องท่านให้เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง เรียกว่า “พระสังฆารามโพธิสัตว์” หรือ “เจียหลานผูซา” เลยทีเดียว

จากประวัติพอสังเขปเหล่านี้ จะเห็นได้ว่า การเป็นคนดีโดยเนื้อแท้นั้น แม้จะไม่เห็นผลของการกระทำที่ทันตา แต่การกระทำแต่กรรมดีนั้น จะส่งผลให้ผู้กระทำในระยะยาวอย่างหาที่สุดมิได้จริงๆ

ในฐานะที่พวกเราเคารพนับถือท่าน

ก็อย่าลืมเอาเยี่ยงอย่างการทำกรรมดีให้สมกับที่เป็นผู้ที่นับถือท่านกวนอูเป็นแบบอย่างกันด้วยนะคะ

ติดตามบทความดีๆ ของ 2BDecor ได้ที่นี่ค่ะ และหากท่านชื่นชอบ หรือเห็นว่าบทความของ 2BDecor มีประโยชน์ ก็อย่าลืมกด Like กด Share กันได้นะคะ ขอบคุณค่ะ

Shares