วิธีการกราบไหว้และบูชา เทพเจ้ากวนอู | 2BDecor

การเคารพสักการะเทพเจ้ากวนอู หรือเทพเจ้ากวนกงนั้น เป็นประเพณีที่นิยมทำกันมานานหลายพันปีแล้ว ซึ่งคติความเชื่อก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ไม่ได้มีข้อกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดตายตัว แต่ส่วนมาก นิยมสักการะด้วยน้ำชาหรือสุรา รวมทั้งอาหารคาวหวานและผลไม้

ในลัทธิเต๋าอาจจะเซ่นไหว้ด้วยอาหารคาวหวาน แต่หากเป็นชาวพุทธนิกายมหายาน จะนิยมเซ่นไหว้ด้วยอาหารเจและผลไม้ และบางครั้งยังมีการเซ่นไหว้ม้าเซ็กเธาว์ ซึ่งเป็นม้าคู่ใจของเทพเจ้ากวนอูด้วยพืชผัก และผลไม้ต่าง ๆ อีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อจะทำการกราบไหว้บูชาเทพเจ้ากวนอู

1 ธูป 3 ดอก

2 เทียนแดง

3 ตั่วกิม หรือ คอซี้ (กระดาษทองขอบทองสีส้ม เป็นรูปทองแท่งและเงินจีน) พร้อมธง 1 ชุด

4 เง็งเตี๋ย หรือ หงิ่งเตี๋ย/งิ่งเตี๋ย (กระดาษเงิน กระดาษทอง) 12 แผ่น

5 เพ้ากวนอู (เสื้อผ้า เครื่องทรงกระดาษเจ้าพ่อกวนอู 1 ชุด)

6 ซาแซ หมู ปลา เป็ด ห้ามใช้ไก่

7 ผลไม้ 3 ชนิด แต่ควรมีส้ม 5 ใบ

8 พวงมาลัย

9 น้ำชาและสุราอย่างน้อย 3 ถ้วย

10 น้ำมัน 1 ขวด

ขั้นตอนในการไหว้ เทพเจ้ากวนอู

ปกติแล้วนั้น ควรเคารพสักการะท่านทีกง (พ่อปู่ฟ้าหรือ ปู่สวรรค์) ก่อน แล้วจึงไหว้พระประธานในศาลเจ้านั้น ๆ แต่หากทำการกราบไหว้บูชาท่านที่บ้าน ก็ให้ทำได้เลย

ให้เตรียมจัดของไหว้ทุกอย่างด้วยความประณีต มีจิตตั้งมั่น มีสมาธิ ไม่ต้องรีบร้อน เช็ดจานชามให้สะอาด ก่อนจะจุดธูป 3 ดอก และเทียนแดง แล้วกล่าวคำอวยพร และอย่าลืมเติมน้ำมันในตะเกียงด้วย รอจนธูปหมดดอกจึงลากระดาษไหว้และนำไปเผา แล้วเก็บของไหว้กลับมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้ทุกวันที่ 13 เดือน 5 ของทุกปีตามปฏิทินจีน ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของเทพเจ้ากวนอู ก็จะมีการกราบไหว้บูชาท่าน ตามประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา ตั้งแต่ในอดีตกาล

บทสวดบูชาเทพเจ้ากวนอูฉบับเต็ม

เสิน ปิง ฮั่ว จี๋ หยู เสิน ลิ่ง ฝ่า หมึน ตี้ จื่อ จวน ไป้ ฉิ่ง
กวน เซิ่น ตี้ จวิน ซู่ เจี้ยง หลิน ซาน กั๋ว จือ สือ หลง หู่ เจียง
อวี้ ตี้ ชื่อ อู๋ โซ่ว เทียน หมึน อู๋ เฟิ่ง อวี้ ตี้ ชิง ชื่อ จื่อ
อิ๋ว เต้า เหลิน เจียน จิ้ว ว่าน หมิง เทียน ปิง เม่ง เจียง สุ่ย อู๋ จวน
ลิ่ว ติง ลิ่ว เจี่ย จีย อู๋ หมิง เซิน ฉี ชื่อ หม่า อิ๋ว วื่อ เจีย
อิง เซี้ยง เม่ง เจียง เพียน เทียน เซี้ย เซียง ฉิ่ง กวน เซิ่น ต้า ตี้ จวิน
โซ่ว จื่อ ต้า เตา จัน เยา เสีย เวย หลิน เสี่ยง เฮอ จั่น เสิน ทง
โจว ฉัง เล่า แย่ เจิน เสี้ยน เซิ่ง เฮอ เซิ่ง ผี่ หลิง เจิ้น ซัน เหอ
อิง เซี้ยง เสิน เจียง ซื่อ โจว ฉั่ง ชุน ชิว อี้ โหย่ง อู๋ ซวง สือ
จง ซิน อี้ ฉี่ เจิน เฉียน คุณ ฝู จู้ หลิว เป้ย ต้า เจี๋ย อี้
หลิว ฉวน ว่าน ซื่อ ฉวน กู่ จิน ตัน ฉี เหวิน โฉ่ว จั่น เสียง เหลียน
ซ่าง หม่า ปอ ไค เชียน ว่าน เจียง อิง เซี้ยง อี้ ฉี่ จั่น เสิน ทง
โซ่ว เจีย ชิง หลง เอี่ยน แย่ เตา จิ่น ฉิ่ง เปิ่น ถาน กวน เซิ่น ตี้
ซื่อ เฟิ่ง อี โหย่ง อู๋ อัน หวัง

บทสวดบูชาเทพเจ้ากวนอูฉบับย่อ

นำ มอ ไต่ ซื้อ ไต่ ปุย ฮก หมอ ไต่ ตี่ เต็ก เต็ก เสี่ย จี๋ เสียง โก้ว ฮุก เง็ก อ้วง ไต่ เทียน จุน ฯ (สวดถวาย 3  หรือ 9 จบ)

คำแปล

ขอนอบน้อมแด่องค์พระจอมฟ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ ผู้เป็นมเหศักดิ์เทพ เต็มเปี่ยมด้วยพระมหาเมตตากรุณาธิคุณอันไพศาล สูงส่งด้วยพุทธเดชไพบูลย์ ขอได้โปรดเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่สรรพสัตว์ด้วยเถิด ฯ

(เชื่อกันว่ากวนกง (กวนอู) เป็นพระภาคหนึ่งขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้มาจุติลงมาโปรดสัตว์)

คำขอพรเทพเจ้ากวนอู

ข้าพเจ้า….. (แจ้งชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด) อาศัยอยู่บ้านเลขที่….. ขอกราบอัญเชิญองค์เทพเจ้ากวนอู โปรดเสด็จลงมารับเครื่องสักการบูชาทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อรับแล้วก็ขอได้โปรดให้พรแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบแต่สรรพสิ่งมงคล อุดมโชคลาภ ขอโปรดอภิบาลรักษาให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง และสิ่งอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้มาแผ้วพาน ขอจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล มีความก้าวหน้าสมความปรารถนาด้วยมงคลทั้งปวง มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และมีความสุขตลอดไปเทอญ

วิธีการบูชาและคำบูชาเทพเจ้ากวนอู แบบง่าย

คุณ  ริว จิตสัมผัส ผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกราบไหว้บูชา และพิธีการ การบูชาเทพเจ้ากวนอู ได้อธิบายการบูชาแบบง่าย ๆ ตามแบบฉบับของตนเองว่า ของไหว้ต่าง ๆ สำหรับบูชาท่านกวนอูนั้น หากอยู่บ้านให้ไหว้ด้วยส้มหรือสาลี่ หรืออื่น ๆ ได้ทุกชนิด

หากต้องเดินทางไปไหน ให้ไหว้ท่านกวนอูด้วยแอปเปิ้ล ซึ่งความหมายในภาษาจีนของแอปเปิ้ลนั้น หมายถึง เดินทางปลอดภัย นอกนั้นได้แก่ น้ำชาหนึ่งแก้ว

ส่วนคำสวดบูชาท่านกวนอูนั้น ให้จุดธูปสามดอกแล้วท่อง

“นะโม กวน ฝ่า ลี่ จุ” สามจบ จากนั้นให้กล่าวว่า

“ข้าพเจ้า….. (แจ้งชื่อ-นามสกุล) ขอน้อมทูลเชิญญาณพระบารมีท่านกวนอู ได้โปรดเสด็จลงมาปกปักรักษาคุ้มครองให้ข้าพเจ้าและบุคคลในครอบครัวได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ด้วยพุทธบารมีของท่านกวนอูด้วยเทอญ”

และสำหรับท่านใด ที่สนใจซื้อ ปี่เซียะ ไว้บูชา จะที่บ้าน หรือที่ทำงาน ก็สามารถติดต่อทางร้าน 2BDecor ได้เลยนะคะ ยินดีให้บริการค่ะ

Shares