สิริมงคล 3 ประการของการบูชา พระสังกัจจายน์ | 2BDecor

สิริมงคล 3 ประการของการบูชา พระสังกัจจายน์ | 2BDecor

หลายท่านที่กราบไหว้เคารพ สักการะ บูชา องค์พระสังกัจจายน์อยู่ในปัจจุบันนั้น หรือแม้แต่ผู้ที่ยังไม่รู้จักกับองค์พระสังกัจจายน์มาก่อนก็ตาม ทราบหรือไม่คะว่า ทำไม องค์พระสังกัจจายน์นี้ จึงได้รับความนิยม ในการเคารพบูชา สักการะ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นคนไทย...
ประวัติ ความเป็นมา ของพระสังกัจจายน์ | 2BDecor

ประวัติ ความเป็นมา ของพระสังกัจจายน์ | 2BDecor

ประวัติ ความเป็นมา ของพระสังกัจจายน์ “พระสังกัจจายน์” หรือ “หมีเล่อฝอ(弥勒佛)” หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า “พระสังกัจจายน์โพธิสัตว์” เป็นคำเรียกกันทางศาสนาพุทธข้างมหายาน ซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับคำเรียกทางศาสนาพุทธฝ่านหินยานคือ “พระอาริย์”...