วิธีการกราบไหว้และบูชา เทพเจ้ากวนอู | 2BDecor

วิธีการกราบไหว้และบูชา เทพเจ้ากวนอู | 2BDecor

วิธีการกราบไหว้และบูชา เทพเจ้ากวนอู | 2BDecor การเคารพสักการะเทพเจ้ากวนอู หรือเทพเจ้ากวนกงนั้น เป็นประเพณีที่นิยมทำกันมานานหลายพันปีแล้ว ซึ่งคติความเชื่อก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ไม่ได้มีข้อกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดตายตัว แต่ส่วนมาก นิยมสักการะด้วยน้ำชาหรือสุรา...