การกราบไหว้ที่ถูกต้อง ตามประเพณีไทย | 2BDecor

การกราบไหว้ที่ถูกต้อง ตามประเพณีไทย | 2BDecor

ในฐานะที่เราเป็นคนไทย และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น เรื่องของการกราบไหว้ จึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายต่อหลายท่าน หลงลืมไปบ้างแล้วด้วยเหมือนกัน ว่าการกราบไหว้ที่ถูกต้องตามหลักประเพณีไทยนั้น เป็นอย่างไร...