ประวัติ ความเป็นมา ของพระสังกัจจายน์ | 2BDecor

ประวัติ ความเป็นมา ของพระสังกัจจายน์ | 2BDecor

ประวัติ ความเป็นมา ของพระสังกัจจายน์ “พระสังกัจจายน์” หรือ “หมีเล่อฝอ(弥勒佛)” หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า “พระสังกัจจายน์โพธิสัตว์” เป็นคำเรียกกันทางศาสนาพุทธข้างมหายาน ซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับคำเรียกทางศาสนาพุทธฝ่านหินยานคือ “พระอาริย์”...