วิธีการกราบไหว้และบูชา เทพเจ้ากวนอู | 2BDecor

วิธีการกราบไหว้และบูชา เทพเจ้ากวนอู | 2BDecor

วิธีการกราบไหว้และบูชา เทพเจ้ากวนอู | 2BDecor การเคารพสักการะเทพเจ้ากวนอู หรือเทพเจ้ากวนกงนั้น เป็นประเพณีที่นิยมทำกันมานานหลายพันปีแล้ว ซึ่งคติความเชื่อก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ไม่ได้มีข้อกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดตายตัว แต่ส่วนมาก นิยมสักการะด้วยน้ำชาหรือสุรา...
ประวัติและความเป็นมาของ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ หรือเทพเจ้ากวนอู | 2BDecor

ประวัติและความเป็นมาของ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ หรือเทพเจ้ากวนอู | 2BDecor

ท่านกวนอู หรือ เทพเจ้ากวนอู ชื่อเสียงนี้ Admin มีความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนอย่างหนึ่งคือ ไม่มีท่านใด ที่ไม่รู้จักชื่อนี้ และยิ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบหรือติดตามวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊กด้วยแล้ว รับรองได้เลยว่า ชื่อนี้ ต้องเป็นอีกหนึ่งชื่อ ที่คุณมีความชื่นชอบ...